Roy en Esther Lumanauw

Het bestuur MICN-Rotterdam - is aangesteld door Roy en Esther Lumanauw - de voorzitters van de stichting Gereja Minahasa en MICN-Amsterdam. Roy en Esther hebben Gereja Minahasa opgericht in 2001 en zijn actief betrokken bij het op de juiste manier uitdragen van de leer van de Bijbel en onze Here Jezus in het bijzonder.

Het MICN - Rotterdam bestuur bestaat uit:

Voorzitter:            Fanny Oei 

Penningmeester: Daissy Lalujan

Secretaris:            Jeffery Tio

MICN- Rotterdam is opgericht op 03 september 2016  

De missie van MICN-Rotterdam is:

Wij willen op een eigentijdse manier, binnen een liefdevolle en ontspannen sfeer, mensen aanmoedigen Jezus Christus te kennen en te groeien naar Zijn beeld.

De kernwaarden van onze gemeente zijn:

Geloof en genade

Omzien naar elkaar

Groei en talenten

Doelgericht en dienend leiderschap